Phần mềm EinvoiceViewer mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 03/07/2015 1 phút đọc

Để xem hóa đơn điện tử đã tại về máy cần phải làm gì?

Phần mềm EinvoiceViewer mới nhất

- Hóa đơn offline: Là hóa đơn gốc, có giá trị pháp lý, và được tải về máy. Được lưu ở máy tính và đọc file này bằng phần mềm EinvoiceViewer mới nhất, file có đuôi .INV.

- Để hiển thị được hóa đơn Offline, trên máy tính của các bạn cần phải cái đặt phần mềm đọc đôi .INV là phần mềm EinvoiceViewer mới nhất.

- Download, tải phần mềm EinvoiceViewer mới nhất về tại đây.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo