Home » Bài đăng » Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Cách tính các khoản bảo hiểm tại đơn vị và cơ quan bảo hiểm có thể không giống nhau dẫn đến số dư nợ bảo hiểm và doanh nghiệp có thể khách nhau nên đơn vị và bảo hiểm xã hội cần có biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Theo Quyết Định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 thì doanh nghiệp và bảo hiểm sử dụng Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN để đối chiếu bảo hiểm.

Việc lập mẫu C05-TS do cơ quan bảo hiểm xã hội lập khi đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn thời gian nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên hoặc khi đơn vị có yêu cầu. Dựa trên danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã nhập vào cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý, các chứng từ nộp tiền của đơn vị để cơ quan BH lập mẫu C05-TS. Mẫu này để cơ quan BHXH và đơn vị cùng đối chiểu số liệu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN nhằm xác định chính xác số tiền phải thu, số tiền còn nợ của đơn vị.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Tải Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN tại đây.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …