Hướng dẫn lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 5 phút đọc
Hướng dẫn lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Chủ hộ gia đình cần khai báo danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo mẫu DK01 ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH để kê khai những lao động tham gia bảo hiểm y tế. Vậy cách lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn lập mẫu biểu này?
  • Mục đích: Kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia nay không tham gia và chưa tham gia BHYT, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT.
  • Ai lập mẫu DK01: Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình.
  • Thời gian lập:
+ Khi tham gia BHYT, + Khi kê khai hoặc hoặc khi phát sinh tăng, giảm thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình,
  • Căn cứ lập: Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy tờ liên quan đến tham gia BHYT.
  • Phương pháp lập:
* Phần thông tin chung: - Ghi đầy đủ: + Họ và tên chủ hộ; + Ghi số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú); + Số điện thoại liên hệ (nếu có); + Ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị ữấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố). - Trường hợp hộ gia đình chỉ có giấy tạm trú thi vẫn thực hiện kê khai nhưng ghi rõ cụm từ “giấy tạm trú” vào cột ghi chú. * Chỉ tiêu theo cột: - Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình. - Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong sổ hộ khẩu (trừ những người tạm vắng) hoặc sổ tạm trú (bao gồm chủ hộ và các thành viên trong hộ). - Cột 1: Đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: trường hợp không ghi số sổ BHXH (do không nhớ hoặc không biết) thì ghi số thẻ BHYT hiện đang sử dụng. Khi cơ quan BHXH cấp sổ định danh mới (số thẻ BHYT mới) sẽ ghi theo số định danh mới kể từ lần khai tiếp theo. - Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như ữong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ- căn cước. - Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”). - Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai). - Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu...). - Cột 6: Ghi rõ loại đối tượng đang tham gia BHYT (Ví dụ: hưu trí, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, tham gia BHYT theo hộ gia đình ...). - Cột 7: Đánh dấu “x” tương ứng đối với người chưa tham gia BHYT tại thời điểm kê khai. - Cột 8: Ghi rõ lý do tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT đối với trường hợp kê khai bổ sung. * Chỉ tiêu theo hàng: từ năm 2016, hằng tháng khi có biến động tăng thành viên trong hộ gia đình (ví dụ: mới sinh, nhập hộ khẩu...) hoặc giảm thành viên trong hộ gia đình (ví dụ: chết, cắt hộ khẩu...) thì ghi bổ sung danh sách theo thứ tự tăng ghi trước, giảm ghi sau.
  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, chủ hộ (hoặc người đại diện) ký, ghi rõ họ tên.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo