Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCI. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP. [04] Tên người nộp thuế:……………..…………………….................................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….………………… [07] Quận/huyện: ........................ [08] Tỉnh/thành phố: ................................................ [09] Điện thoại:……..............…..[10] Fax:….….…….... [11] Email:…..…...……….. [12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):………………………....................... [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………. [15] Quận/huyện: ............................... [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................ [17] Điện thoại: ................................... [18] Fax: ............................... [19] Email: ...................... [20] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….................................. [21] Mã số thuế: [22] Địa chỉ: …………………………………………………………………………... [23] Quận/huyện: ......................... …..[24] Tỉnh/thành phố: ............................................... [25] Điện thoại: ............................ .…. [26] Fax: ............................... [27] Email: ....................... [28] Hợp đồng đại lý thuế: Số............................................Ngày:.................................... [29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….………...…..........Ngày …..tháng……năm ….. [30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ............................Ngày……tháng …..năm….. Cơ quan cấp: ......................................................................Ngày cấp:............................. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 12/KK-TNCN, Mẫu số 12/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo