Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCI. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP. [04] Tên người nộp thuế:……………..…………………….................................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….………………… [07] Quận/huyện: ........................ [08] Tỉnh/thành phố: ................................................ [09] Điện thoại:……..............…..[10] Fax:….….…….... [11] Email:…..…...……….. [12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):………………………....................... [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………. [15] Quận/huyện: ............................... [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................ [17] Điện thoại: ................................... [18] Fax: ............................... [19] Email: ...................... [20] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….................................. [21] Mã số thuế: [22] Địa chỉ: …………………………………………………………………………... [23] Quận/huyện: ......................... …..[24] Tỉnh/thành phố: ............................................... [25] Điện thoại: ............................ .…. [26] Fax: ............................... [27] Email: ....................... [28] Hợp đồng đại lý thuế: Số............................................Ngày:.................................... [29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….………...…..........Ngày …..tháng……năm ….. [30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ............................Ngày……tháng …..năm….. Cơ quan cấp: ......................................................................Ngày cấp:............................. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 12/KK-TNCN, Mẫu số 12/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo