Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [01] Họ và tên: …………………………………………………………………………………. [02] Mã số thuế (nếu có): [03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):………….
  • [03a] Ngày cấp……….. [03b] Nơi cấp ..............................................................
[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có):………………………....................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………. [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ................................................ [09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .......................... [11] Email: ...................... [12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………................................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………. [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................ [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .......................... [19] Email: ...................... [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:.................................. [21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ……………………………..
  • Số ……………… Do cơ quan:…………………. Cấp ngày:………………....
[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án: ………..……………………………..Số……………… .Ngày:……………………. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 11/KK-TNCN, Mẫu số 11/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo