Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Tên người nộp thuế:……………………………….......……......................... [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………………………................................................................. [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................................... [09] Điện thoại:………………[10] Fax:...........................[11] Email: .................... [12] Số tài khoản (chứng khoán):………….....……………. [12a] Mở tại:………….
  • [12b] Số tài khoản (ngân hàng):……………………. [12c] Mở tại:………….
[13] Tên đại lý thuế:………………………………................................................. [14] Mã số thuế: [15] Địa chỉ: ……………………………………………………………………… [16] Quận/huyện: ................... [17] Tỉnh/thành phố: ............................................... [18] Điện thoại: ..................... [19] Fax: .................. [20] Email: ........................... [21] Hợp đồng đại lý thuế:........................................................................................   Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 13/KK-TNCN, Mẫu số 13/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo