Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC   Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức.......... ....................................... Mã số thuế: ................................................ Địa chỉ: ..................................................... Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị .................. ngày…. tháng.......năm...... và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) …..…….... ......................................…, cơ quan thuế tính thuế và thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như sau: I. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC [12] Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp:.........................................đồng (Viết bằng chữ: ..............................................................................................) [13] Nộp theo chương ........tiểu mục........... [14] Địa điểm nộp: ............................................................................................... [15] Thời hạn nộp tiền chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thuế.
  • Quá thời hạn nêu trên nếu Ông/ Bà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với cơ quan thuế...................... theo số điện thoại:.................... địa chỉ:.............................. để được hướng dẫn cụ thể.
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 12-1/TB-TNCN, Mẫu số 12-1/TB-TNCN Ban hành kèm theo
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo