Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

I. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: ……………………………………………..

  • Số nhà, đường phố…………………………………………………………………………………..
  • Thôn, xóm…………………………………………………………………………………..……
  • Phường/xã:………………………………………………………………………………………………
  • Quận/huyện…………………………………………………………………………………………
  • Tỉnh/ thành phố……………………………………………………………………………………….

2. Loại đất:……………………………………………………………………………………………………

3. Loại đường/khu vực: …………………………………………………………………………………

4. Vị trí (1, 2, 3, 4…):…………………………………………………………………………………….

5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:………………………………………..

6. Hạng nhà:……………………………………………………………………………………………

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:………………………………………………………..

8. Diện tích nhà, đất tính thuế (m2):

  • 8.1. Đất:…………………………………………………………………………………………………
  • 8.2. Nhà (m2 sàn nhà):…………………………………………………………………………….

9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính thuế (đồng/m2):

  • 9.1. Đất:…………………………………………………………………………………………………
  • 9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):…………………………………………………………….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 11-1/TB-TNCN, Mẫu số 11-1/TB-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư