Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

haivtca Tác giả haivtca 23/06/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Kính gửi: <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Sau khi xem xét điều kiện thực hiện và văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn xác thực của doanh nghiệp. Cơ quan thuế thông báo <chấp nhận/không chấp nhận> đề nghị sử dụng hóa đơn xác thực của doanh nghiệp. (Trong trường hợp chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì ghi) Tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp thực hiện khai báo các thông tin liên quan theo nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này. (Trong trường hợp không chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì ghi) Cơ quan thuế không chấp nhận doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực. Lý do: <Lý do không chấp nhận>. Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: <Tên cơ quan thuế, bộ phận ...doanh nghiệp có thể liên hệ> Địa chỉ: <số nhà, đường phố...>: Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: Cơ quan thuế thông báo để doanh nghiệp biết, thực hiện./. Ghi chú: - Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý đề nghị được sử dụng hóa đơn xác thực. - Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Các bạn có thể tải: Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/TB-HĐXT, Mẫu số 03/TB-HĐXT theo quyết định
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo