Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Việc lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hóa đơn phải đảm bảo các nguyên tắc sau 1) Trên hóa đơn xác thực thể hiện thêm các thông tin: số hóa đơn xác thực, mã xác thực, mã vạch hai chiều. 2)Chữ ký của người bán: Hóa đơn xác thực phải có chữ ký điện tử của người bán trước khi được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. 3)Chữ ký người mua: Trường hợp người mua có chữ ký điện tử, người mua có thể ký điện tử sau khi hóa đơn đã được xác thực (nếu cần). 4)Nội dung liên hóa đơn: Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn xác thực không phải có tên liên hóa đơn. 5)Các nội dung khác trên hóa đơn tuân thủ theo quy định hiện hành.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế , mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

   
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo