Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1209 Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong suốt thời gian thực hiện thí điểm, kể từ thời điểm cơ quan thuế lựa chọn và yêu cầu, bao gồm các doanh nghiệp sau: a) Doanh nghiệp mới thành lập; b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; c) Doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký tham gia.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo