Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

haivtca Tác giả haivtca 23/06/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTCngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Kính gửi: Cơ quan thuế……………………. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................... Mã số thuế:................................................................................................................. Địa chỉ:........................................................................................................................ Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:................................................................ Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau: 1. Thông tin chung: Số điện thoại liên hệ:..................................................... Địa chỉ thư điện tử (Email): ........................................... 2. Danh sách chứng thư số sử dụng để xác thực: Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung thay đổi, bổ sung nêu trên./. Các bạn có thể download: Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTCtại đây Từ khóa: Mẫu số 02/ĐK-HĐXT, Mẫu số 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mô hình và phần mềm cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Mô hình và phần mềm cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Cách lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo