Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

haivtca Tác giả haivtca 23/06/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Kính gửi: Cơ quan thuế……………………. Tên doanh nghiệp:...................................................................................................... Mã số thuế:................................................................................................................. Địa chỉ:........................................................................................................................ Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:................................................................ Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau: 1. Thông tin chung: Số điện thoại liên hệ:..................................................... Địa chỉ thư điện tử (Email): ........................................... 2. Danh sách chứng thư số sử dụng để xác thực: Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung thay đổi, bổ sung nêu trên./. Các bạn có thể download: Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/ĐK-HĐXT, Mẫu số 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mô hình và phần mềm cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Mô hình và phần mềm cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo