Mẫu: 01/KHBS Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 2 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 01/KHBS Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 01/KHBS Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ghi chú: a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT

  • 1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])
  • 2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])

b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

Các bạn có thể dowload: Mẫu: 01/KHBS Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số: 01/KHBS, Mẫu số: 01/KHBS Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo