Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCMẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCHướng dẫn:

  • Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
  • Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
  • Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Các bạn có thể download: Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu: 08-MST theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số: 08-MST

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo