Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC [04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………........... [05] Mã số Thuế:................................ [06] Địa chỉ: ………………………...…………….................................................... [07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................................... [09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: ....................... [12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):………………………....................... [13] Mã số Thuế:.......................... [14] Địa chỉ: …………….…………………………………………………. [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .......................... [19] Email: ..................... [20] Tên đại lý Thuế (nếu có):…..………………………......................................... [21] Mã số Thuế [22] Địa chỉ: ………………………………………………………………………. [23] Quận/huyện: ...................... [24] Tỉnh/thành phố: .............................................. [25] Điện thoại: ....................... [26] Fax: ................. [27] Email: ............................ [28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:....................................   Mời các bạn xem tiếp Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/KK-TNCN, Mẫu số 03/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo