Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn người mua, tra cứu, kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất. Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa. dịch vụ (người mua) mỗi khi nhặn được hóa đơn điện tử có mà xác thực của cơ quan thuế. nên làm gì?

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Một số dấu hiệu nhận biết: Hóa đơn điện tử có mà xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn có thông tin:

- Số hóa đơn xác thực (gồm 15 kỷ tự số) và - Mã xác thực (gồm 64 ký tự chừ) và - Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn.

Với hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, người mua có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn.

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do

Sau đó chọn mục "Hóa đơn có mã xác thực" ==> Lựa chọn mục xác minh hóa đơn như hình minh họa:

 
Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực
Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bước 2: Tại màu hình xác minh hóa đơn, nhập thông tin được in trên hóa đơn điện tử

- "Số hóa đơn xác thực” (ví dụ: "012931000000052") và - 05 ký tự đầu tiên của mà xác thực (Ví dụ: "2tIu5X"). như hình bên dưới

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực
Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Trường hợp 1. Hóa đơn có giá trị pháp lý. được sử dụng để kê khai nộp thuế.

Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.
  • Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
  • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
  • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

Trường hợp 2. Hóa đơn không có giá trị pháp lý clo đã bị xóa bỏ. không được sử dụng để kê khai nộp thuế

Là hóa đơn có kết quả trả cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx ngày...
  • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bới hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx ngày.../.../,..
  • Trạng thái hóa đơn : Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực sô xxxxxxxxxxxx

** Hóa đơn của người mua thuộc một trong các trạng thái của trường họp 2 là do người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn cũ. Theo quy định hiện hành, trước khi người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn. phải có biên bản thỏa thuận với người mua. Nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cắp thông tin.

Tag: Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hóa đơn xác thực, ICA Mới nhất, VAN mới nhất, Phần mềm xử lý hóa đơn

Xem Video Hướng dẫn tra cứu hóa đơn xác thực

https://www.youtube.com/watch?v=Nx43PJnMpEg Mời các bạn xem tiếp: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo