Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Mới đây, Bộ Tài Chính công bố Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015 vào thời gian Từ 27/11 đến 1/12/2015

Điểm thi Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề được công bố tại 02 địa điểm thi gồm Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

1. Kết quả kỳ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán và kế toán năm 2015.

Điểm thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán và kế toán năm 2015 - CPA Xem kết quả

2. Phúc khảo Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Theo thông báo 17/TB-HĐT ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc nhận đơn phúc khảo cho đối với người thi tham dự có thắc mắc về Điểm thi CPA 2015 được biết:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 04/3/2016 (tính theo dấu bưu điện). 2. Mức phí thu phúc khảo: 100.000 đồng/môn thi. 3. Địa điêm nhận đơn và thu phí phúc khảo:

- Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam -Tầng 3 Tòa nhà Dự án - số 4 Ngõ I Hàng Chuối - Hà Nội; Điện thoại: 04.39724334 (Đoi vói người dự thi kiếm toán viên và thỉ sát hạch)', Văn phòng Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - Số 192 đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội; Điện thoại 04.38686714 (Đổi với người dự thi Ke toán viên hành nghề).

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) - Phòng 23 Lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính - 138 Nguyền Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. HCM; Điện thoại: 08.39306435 (Đối với người dự thi Kiểm toán viên và thi sát hạch)', Văn phòng Hội Ke toán TP. HCM - 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. HCM; Điện thoại: 08.39303908 (Đối vói người dự thi Kê toán viên hành nghê).

Mẫu đơn phúc khảo Tại đây

Các trường hợp nộp đơn phúc khảo và phí phúc khảo chậm sau thời gian trên sẽ KHÔNG được giải quyết.

Hội đồng thi kiếm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp nhà nưóc năm 2015 thông báo

Tags: Điểm thi CPA 2015, Điểm thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2015, điểm thi kiểm toán viên 2015

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo