Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 3 phút đọc

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc hủy chuyến bay từ phía khách hàng. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề như sau

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay

Khai thuế cho khoản thu từ việc hủy chuyến bay

Theo Công văn 14232/BTC-TCT của Bộ tài chính Ngày 09 tháng 10 năm 2015 Bộ tài chính trả lời và gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chính sách thuế GTGT về Khoản thu từ việc hủy chuyến bay, Khi đó việc khai thuế GTGT được quy định như sau:

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác…"

Theo đó, Khoản thu từ việc hủy chuyến bay được xem như là một khoản bồi thường của khách hàng đối với doanh nghiệp đối với việc hủy chuyến bay, cho nên được xem là khoản bồi thường và thuộc đối tượng không phải kê khai tính thuế nộp thuế GTGT

Công văn 14232/BTC-TCT

Để rõ hơn vấn đề trên, mời các bạn xem chi tiết công văn Công văn 14232/BTC-TCT
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo