Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 2 phút đọc
Hỏi: Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì dòng thuế suất viết như thế nào? Đối với hàng hóa chịu thuế suất 0% thì dòng thuế suất ghi như thế nào? Trả lời: Căn cứ Khoản 2.1, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : "2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ." Vậy theo quy định trên, thì khi xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì dòng thuế suất không ghi và gạch bỏ. Trường hợp, hàng hóa chịu thuế suất 0% thì dòng thuế suất ghi 0%.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hỏi về hóa đơn bất hợp pháp

Hỏi về hóa đơn bất hợp pháp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo