Hỏi về hóa đơn bất hợp pháp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 7 phút đọc
Thời gian vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện việc kiểm tra và phát hiện hóa đơn mua vào của nhiều doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp em) được gọi là hóa đơn bất hợp pháp ( bên bán đã ngừng KD nhưng chưa làm thủ tục đóng MST, không kê khai thuế...) gây thiệt hại về uy tín, kinh tế cho đơn vị mua. hoa don loi Loại trừ các trường hợp có doanh nghiệp chủ động hợp thức hóa đầu vào bằng hóa đơn trôi nổi. Vậy doanh nghiệp phải làm thế nào để hạn chế việc này vì tại thời điểm mua hàng đơn vị bán vẫn đang hoạt động, cung cấp hóa đơn được phát hành theo đúng quy định, nhưng thời gian sau ngừng kinh doanh, bỏ trốn? Hồ sơ cần chuẩn bị là gì để chứng minh với cơ quan thuế hoạt động mua bán là có thực đúng quy định, lỗi hoàn toàn do bên bán? Trân trọng cám ơn!   Việc mua hàng, và nhận phải hóa đơn bất hợp pháp là vấn đề bức xúc hiện nay của nhiều doanh nghiệp. Hướng dẫn xử lý những trường hợp này, bạn có thể tham khảo công văn trả lời của Tổng cục thuế như sau: VB Số: 568/TCT-CS Nội dung vb:

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 568/TCT-CS V/v xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn. Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014
  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Trả lời công văn số 37835/CT-TTr1 ngày 23/9/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ theo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (nay là Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013); Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (nay là Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 09/11/2013); Căn cứ Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế (nay là Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế); Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực từ ngày 2/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì: - Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên. - Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và từng trường hợp cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quản lý rủi ro về thuế

Quản lý rủi ro về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo