Dịch vụ lập hồ sơ hoàn thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/03/2015 7 phút đọc

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT

Là chủ doanh nghiệp, bạn luôn quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài để đẩy mạnh đẩu tư mà không mấy chủ doanh nghiệp nhìn được có một nguồn tài chính nằm ngay nội tại của Doanh nghiệp đó chính là số thuế GTGT mà doanh nghiệp sẽ được nhận lại từ Nhà nước nếu đáp ững đủ điều kiện.

Nội dung dịch vụ hoàn thuế gồm:

Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.

 • Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT;
 • Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp.
 • Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT;
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế;
 • Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu;

Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn . thuế GTGT.

 • Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 • Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đới với các hóa đơn >20.000.000đ;
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế;
 • Kiểm tra các chứng từ khác nếu có: Hồ sơ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, C/O.......);
 • Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế theo đúng chuẩn mực Kế toán và Pháp luật Việt Nam.

Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

 • Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;
 • Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;
 • Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 • Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 • Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ

1. Nếu giá trị được hoàn <75% số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí áp dụng theo bảng sau:
Báo giá dịch vụ hoàn thuế tại đại lý thuế Công Minh
Báo giá dịch vụ hoàn thuế tại đại lý thuế Công Minh

3. Nếu giá trị được hoàn từ 85% đến 100 % số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí 5% giá trị được hoàn theo Quyết định của cơ quan quan thuế.2. Nếu giá trị được hoàn từ 75% đến < 85 % số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí 3% giá trị được hoàn theo Quyết định của cơ quan quan thuế.

Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.

Tải mẫu đăng ký tại đây, hoặc đăng ký trực tuyến.

DỊCH VỤ - LẬP HỒ SƠ MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, XIN ƯU ĐÃI THUẾ

Nội dung dịch vụ:
 • Tư vấn chính sách miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế
 • Lập bộ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế
  Các nội dung liên quan: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Dịch vụ lập hồ sơ (BCTC) quyết toán thuế

Dịch vụ lập hồ sơ (BCTC) quyết toán thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo