Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/01/2016 5 phút đọc

Doanh nghiệp nếu nhượng lại dự án đầu tư thì có phải xuất hóa đơn không? Và nếu đã xuất hóa đơn thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Quy định Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo Công văn 4050/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về khai thuế hoàn thuế GTGT, Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC

“Tổ chức chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã”;

Khoản 1, Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC

7. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: a) Người nộp thuế có sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đổi với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tê (tiếu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tỉnh từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đổi với loại thuế phải quyêt toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định sổ thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế, b) Người nộp thuế có so tiên thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này). ”

Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bản và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bang vãn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán ỉập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn sổ…, kỷ hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đom điều chỉnh không được ghi sổ âm

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chuyển dự án đầu tư sang cho doanh nghiệp khác thì không phải thực hiện xuất hóa đơn, do đó không phải kê khai thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn do không hiểu quy định thì cả hai bên người bán và người mua cùng thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế tương ứng với số thuế trên hóa đơn đã xuất ra

Theo Công văn 4050/TCT-CS

Để có thể hiểu rõ hơn trường hợp này, mời các bạn xem toàn văn nội dung Công văn 4050/TCT-CS
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo