Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 5 phút đọc

Căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16 quy định về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

* Nguyên tắc khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

- Nguyên tắc xác định khai thuế tháng hoặc quý:

Việc khai thuế theo tháng hoặc theo quý được xác định một lần kể tứ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hiện kê khai theo tháng trừ trường hợp tổ chức cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chúc, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý .

  • Thời hạn nộp tờ khai:

- Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

- Thời hạn nộp tờ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  • Khai quyết toán thuế:

- Các tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công phải khẩu trừ thuế. Cuối năm không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nghiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. (Mẫu 05/KK-TNCN và bảng kế 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toàn thuế: chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

b. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập:

- Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân chi trả từ nước ngoài.

- Các cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán đóng tại Việt Nam

Cá nhân khác có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc các trường hợp nêu trên không phải khai thuế Quý.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế theo mẫu 09/KK-TNCN và các phụ lục 09/1/PL_TNCN, 09-2/PL-TNCN, 09-3/PL-TNCN, 09-4/PL-TNCN( ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo