Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 4 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về cách Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

hủy hóa đơn điện tử

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp đã xác thực hóa đơn

Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa xác thực, nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không xác thực thành công do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy và doanh nghiệp không được gửi xác thực lại. Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện hủy các hóa đơn này.

Hóa đơn điện tử có mã xác thưc

Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn xác thực đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này. Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn Mời các bạn tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo