Home » Bài viết » Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Để có thể sử dụng và nộp tờ khai qua mang qua trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế, các bạn cần một số thao tác cài đặt phần mềm JAVA. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45 mới nhất.

1. Cài đặt java

Bước 1: Down load java 8 update 45  tại đây

Bước 2: Các bạn tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Chờ phần mềm download tự động

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Lưu ý: các chương trình đi kèm với JAVA

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Cài đặt thành công hd3.1

2. Cấu hình JAVA

Bước 1: Các bạn vào JAVA trong phần Control Panel

hd3.2

Tiếp tục cấu hình

hd4

Cấu hình thành công

hd5

3. Cấu hình trình duyệt Interner Explorer (IE)

hd6

Các bạn vào phần Inernet options >> Security  để cấu hình cho trình duyệt

hd7

Cài đặt chế độ Compatibility View

hd8

 

hd9

 

hd10
Như vậy, bạn đã cài đặt và cấu hình thành công trên JAVA và trình duyệt IE. Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng. Chúc các bạn thành công

Link Java 7 Tại đây

Tiếp theo

Cách tra cứu Hóa đơn GTGT

Để biết được hóa đơn doanh nghiệp mình đã phát hành thành công hay chưa hoặc …