Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản

haivtca Tác giả haivtca 15/08/2015 3 phút đọc

Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Trong đó Đại lý thuế Công Minh trích dẫn một số điểm về Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản mới nhất áp dụng từ ngày 01/11/2015 theo Nghị định 76

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản gồm:

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm:

Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản
Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản
  • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76 . ==> Xem hợp đồng mua bán nhà
  • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. ==> Xem hợp đồng cho thuê nhà
  • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. Xem hợp đồng thuê mua nhà
  • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a và Mẫu số 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. Xem Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
  • Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. Xem hợp đồng chuyển nhượng
Mời các bạn xem tiếp: Điểm mới Nghị định 76 năm 2015 của Chính phủ
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 3 T08/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 3 T08/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo