Dịch vụ lập hồ sơ (BCTC) quyết toán thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 5 phút đọc

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

(V/v: Rà soát, tư vấn và hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính)

Dịch vụ 04. Lập hồ sơ (BCTC) quyết toán thuế Công Minh
Dịch vụ 04. Lập hồ sơ (BCTC) quyết toán thuế Công Minh
Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.
 1. Nội dung dịch vụ:
 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ;
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế;
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực;
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán;
 • Lập báo cáo tài chính năm;
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm.
 1. Chi tiết:
 2. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế:
 • Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
 • Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.
 • Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ....
 • Cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ;
 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính năm
 1. Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế
 • Tư vấn hoặc giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.
Cam kết nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vị của Đại lý thuế chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tải mẫu đăng ký tại đây, hoặc đăng ký trực tuyến.

lien-he

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Dịch vụ Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Dịch vụ Lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo