Hỏi đáp Đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 2 phút đọc

Xin hỏi Đại lý thuế Công Minh: Lương dưới 5 tr.đ, tôi chuyển công ty thì tôi có phải làm tờ khai đăng ký thuế TNCN hay không? Đại lý thuế Công xin trả lời:Hoi-dap

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24, Thông tư 111/2013/TT-BTC: “Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.”

Căn cứ vào quy định trên, mã số thuế TNCN được cấp 1 lần và được dùng mãi mãi, bạn chuyển công ty không cần đăng ký thuế TNCN. Đại lý thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo