Chi phí vận chuyển hàng

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc
Hỏi: Chi phí vận chuyển hàng tháng 12 năm trước nhưng sang năm sau mới xuất hoá đơn thì tính chi phí vào năm nào?

Công ty tôi mới được quyết toán xong, thời kỳ quyết toán 2011-2012. Do tháng 12/2012 chúng tôi có thuê đơn vị vận chuyển cho các lô hàng tháng 12, nhưng qua tháng 1/2013 đơn vị vận chuyển mới xuất hóa đơn cho công ty chúng tôi. Nên chúng tôi hạch toán chi phí vận chuyển vào T12/2012, và kê khai VAT vào T1/2013. Nay khi được quyết toán chúng tôi bị loại khoản chi phí này ra với lý do không có hóa đơn chứng từ. Và cán bộ quyết toán có hướng dẫn chúng tôi hạch toán khoản chi phí đó vào T1/2013. Nay chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn như vậy có được không? Sau này nếu quyết toán năm 2013 chúng tôi có bị loại khoản chi phí này hay không?( do thực tế chúng tôi vận chuyển cho lô hàng của tháng 12/2012).Và có thông tư, quyết định nào hướng dẫn cụ thể cho việc điều chỉnh này hay không?

Đại lý thuế Công Minh xin được trả lời:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, quy định về cách lập tiêu thức “Ngày tháng năm” trên hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.

Căn cứ quy định trên Đơn vị phát sinh chi phí vận chuyển hàng hóa vào tháng 12/2012 nhưng đến tháng 01/2013 đơn vị vận chuyển mới xuất hóa đơn giao cho đơn vị. Trường hợp này bạn vẫn ghi nhận chi phí vận chuyển nêu trên vào tháng 12/2012 theo đúng thực tế phát sinh (thời điểm đã hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển). Do đơn vị có đầy đủ hóa đơn để chứng minh (dù hóa đơn lập sai thời điểm) nên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chi phí vận chuyển nêu trên. Đơn vị bán hàng bị xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi phí mua hàng của Hộ gia đình

Chi phí mua hàng của Hộ gia đình

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo