Đại lý thuế-Thuế TNCN của cổ tức được chia

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 1 phút đọc
Xin hỏi Đại Lý thuế Công Minh: Công ty mình là công ty Cổ phần, tiền hành chi cổ tức 2013 cho các cá nhân góp vốn . Trường hợp này thì có được miễn thuế TNCN không? Đại lý thuế Đại lý thuế Công minh xin được trả lời như sau: Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định: "b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần." Như vậy, trường hợp chi trả cổ tức cho cá nhân góp vốn là thu nhập chịu thuế TNCN.   Chi tiết liên hệ Đại lý thuế Công Minh: Tel: 04 85 86 55 99 Mail: [email protected]  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hỏi đáp Đại lý thuế

Hỏi đáp Đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo