Hạch toán phế liệu

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 2 phút đọc

Hỏi: Một doanh nghiệp trong quá trình sản xuất thì có phát sinh những phế liệu trong quá trình sản xuất. Vậy hạch toán như thế nào đối với những khoản bán phế liệu trên? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời như sau:

Trả lời:

Về kế toán:

Theo nguyên tắc tính giá thành, phế liệu góp phần làm giảm giá thành. Khi sản xuất, có những phế liệu, doanh nghiệp thu gom lại và bán, giá trị thuần của phế liệu, làm giảm giá thành của sản phẩm chính. ( Đại lý thuế Công Minh)

Nợ TK 111,112...

Có TK 711:

Có TK 3331:

Về Luật thuế TNDN:

Phế liệu đươc bán và được coi là một khoản thu nhập khác trong kỳ tính thuế. Phế liệu của những đối tượng hàng hoá cũng được tính thuế GTGT như sản phẩm chính. ( Đại lý thuế Công Minh)

Theo những quy định trên, để thực hiện nghĩa vụ thuế, và tiện cho việc theo dõi và quản lý, bạn nên bán phế liệu và xuất hoá đơn tính thuế, hạch toán ghi tăng thu nhập khác, hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ

Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề có được tính vào chi phí không?

Chi phí cho nhân viên đi học nâng cao tay nghề có được tính vào chi phí không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo