Hướng dẫn Đại lý thuế Khai thuế qua mạng

haivtca Tác giả haivtca 21/03/2015 8 phút đọc

Điều 6, Theo TT117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính về việc hành nghề làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế Công Minh là một đơn vị được Cục thuế Thành Phố Hà Nội cấp phép hành nghề dịch vụ Đại lý thuế. Với trách nhiệm của Đại lý thuế, Đại lý thuế Công Minh có những trách nhiệm sau:

- Khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

- Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế có đủ bằng chứng về việc đại lý thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thì kiến nghị Cục Thuế đình chỉ hoạt động của đại lý thuế và đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

....

Trong quá trình thực hiện Đại lý thuế kê khai qua mạng, Đại lý thuế Công Minh xin được hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn Đại lý thuế Khai thuế qua mạng
 1. Đại lý thuế đăng ký sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử:
 • Nhân viên đại lý thuế vào hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế qua đường dẫn: Http://kekhaithue.gdt.gov.vn
 • Nhấn nút đăng ký và điền các thông tin:
1  
 • Chọn đối tượng là “Đại lý thuế”
 • Nhập mã số thuế, số điện thoại và Email đăng ký nhận thông báo của Cơ quan thuế.
 • Nhấn nút tiếp tục để lập tờ khai đăng ký.
2
 • Đưa chứng thư số kết nối với máy tính và nhập mã PIN để hệ thống lấy thông tin chứng thư số của Đại lý thuế.
 • Hệ thống sẽ lập mẫu tờ khai đăng ký khai thuế điện tử như sau:
3
 • Đại lý thuế nhấn nút “Ký điện tử”, sau đó “Gửi đăng ký” và nhận thông tin cấp tài khoản của Tổng cục Thuế.
 1. Đại lý thuế đăng nhập và thực hiện các chức năng trong hệ thống Khai thuế qua mạng:
 • Nhân viên đại lý thuế vào hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế qua đường dẫn: Http://kekhaithue.gdt.gov.vn
 • Nhấn nút “Đăng nhập”:
4
 • Nhập mã số thuế, mật khẩu được cấp, chọn đối tượng là “Đại lý Thuế”, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.
 • Sau khi đăng nhập, nhân viên Đại lý thuế chọn mã số thuế thực hiện công việc kê khai trong danh sách:
5
 • Sau khi chọn, nhân viên Đại lý thuế có thể thực hiện “Nộp tờ khai”, “Kê khai trực tuyến”, “Tra cứu” trên hệ thống Khai thuế qua mạng đối với doanh nghiệp đã lựa chọn. Danh sách doanh nghiệp được hệ thống của cơ quan thuế hiển thị tự động dựa vào danh sách các hợp đồng Đại lý đã đăng ký với cơ quan thuế.
 1. Đại lý thuế nộp tờ khai cho NNT có hợp đồng đại lý:
6
 • Nhân viên Đại lý thuế chọn mã số thuế kê khai và vào chức năng “Nộp tờ khai”. Các bước thực hiện như một người nộp thuế gửi tờ khai qua mạng bình thường, nhân viên Đại lý thuế dùng chữ ký điện tử của mình để ký và gửi tờ khai cho doanh nghiệp có hợp đồng đại lý.
 1. Đại lý thuế kê khai trực tuyến cho NNT có hợp đồng đại lý:
7
 • Nhân viên Đại lý thuế chọn mã số thuế kê khai và thực hiện các công việc tương tự như một NNT nộp tờ khai qua mạng bình thường nhưng dùng chữ ký điện tử của Đại lý thuế ký và gửi tờ khai của NNT có hợp đồng đại lý.
 1. Đại lý thuế tra cứu tờ khai, thông báo:
8
 • Đại lý thuế có thể tra cứu theo các điều kiện: “Từ ngày”, “Đến ngày”, “Loại tờ khai” và “Mã số thuế kê khai”.
 1. Các chức năng khác:
 • Đại lý thuế thực hiện các chức năng khác (Trợ giúp, đăng ký thay đổi chứng thư số, đăng ký thay đổi mật khẩu và thay đổi thông tin …) tương tự như một người nộp thuế bình thường Khai thuế qua mạng (Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng trong phần trợ giúp).

Nguồn: TCT

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Giảm giờ tuân thủ về thuế

Giảm giờ tuân thủ về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo