Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

haivtca Tác giả haivtca 18/03/2015 2 phút đọc
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là gì? Thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử, hồ sơ giao dịch điện tử?

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

2. Thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử

3. Hồ sơ giao dịch điện tử là các thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Bài viết tiếp theo

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo