Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử

haivtca Tác giả haivtca 18/03/2015 2 phút đọc

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ vào điều 13, Quyết định 08/2015/QĐ-TTg chi tiết như sau:
  1. Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bao gồm: Tờ khai và các tài liệu theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở dạng điện tử. ( Đại lý thuế Công Minh)
  2. Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a. Phản ánh toàn vẹn nội dung của tài liệu giấy; b. Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển tài liệu từ dạng giấy sang thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử; c. Có chữ ký số và họ tên của người thực hiện chuyển từ tài liệu giấy sang thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử.
  1. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo