Đối tượng áp dụng luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 3 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn đối tượng áp dụng Luật kế toán 2015 theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 do Quốc hội ban hành. Theo đó những đối tượng nào được áp dụng theo luật này.

Đối tượng áp dụng luật kế toán
Đối tượng áp dụng luật kế toán

Đối tượng áp dụng luật kế toán

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

- Người làm công tác kế toán.

- Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo