Doanh nghiệp thanh toán tiền hàng cho bên thứ ba là cá nhân có được khấu trừ thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 7 phút đọc
Đối với các trường hợp Doanh nghiệp thanh toán tiền hàng vào một tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người bán hàng thì có được khấu trừ thuế GTGT không? Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cùng các bạn
Doanh nghiệp thanh toán tiền hàng cho bên thứ ba là cá nhân có được khấu trừ thuế
Doanh nghiệp thanh toán tiền hàng cho bên thứ ba là cá nhân có được khấu trừ thuế
Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

.....

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo các quy định trên:

- Để được khấu trừ thuế, khi được ủy quyền thanh toán qua tài khoản của bên thứ ba thì doanh nghiệp mua hàng cầnlưu ý các điều kiện sau:

+ Thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba phải đươc quy định trong hợp đồng dưới dạng văn bản.

+ Tài khoản của bên thứ ba phải là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp được người bán chỉ định thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba là tài khoản cá nhân thì không được coi là thanh toán qua ngân hàng và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp tài khoản cá nhân đó là tài khoản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân và đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế thì được coi là thanh toán qua ngân hàng và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên việc xác định tài khoản cá nhân đó có phải tài khoản của chủ doanh nghiệp tư nhân không thì sẽ rất khó khăn. Vì thế, khi người bán yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân thì doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ trước khi thanh toán. Đây chính là lý do nhiều doanh nghiệp khi thanh toán tiền yêu cầu bên nhận tiền cung cấp mẫu 08 đã đăng ký với cơ quan thuế, tuy đây là yêu cầu không có trong quy định của pháp luật

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định đối với bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

Quy định đối với bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo