Doanh nghiệp dùng tài khoản chưa đăng ký để giao dịch, và những hệ lụy

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/03/2015 5 phút đọc
Theo quy định của Tổng cục thuế, khi công ty thực hiện mở tài khoản ngân hàng mà không đăng ký thông tin sẽ bị phạt về việc không khai báo các thông tin liên quan, đồng thời bên mua hàng cũng không được khấu trừ thuế, nếu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản này
Doanh nghiệp dùng tài khoản chưa đăng ký để giao dịch
Doanh nghiệp dùng tài khoản chưa đăng ký để giao dịch
Doanh nghiệp dùng tài khoản ngân hàng chưa đăng ký với cơ quan thuế thanh toán cho người bán nhưng tài khoản đó cũng chưa đăng ký với cơ quan thuế thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau: “Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này” Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau: 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế...... Căn cứ các quy định trên và căn cứ theo Công văn 1728/TCT-KK nếu công ty mua sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty mở tại các tổ chức tín dụng để thanh toán, nhưng công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng này cho chi cục thuế, thì: - Công ty bên bán bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng. - Đồng thời căn cứ vào tài khoản của bên bán đã đăng ký với cơ quan thuế chưa để xử lý như sau: + Nếu bên bán không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của bên bán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên bán theo quy định thì bên bán bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, Công ty bên mua không được xét khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT đầu vào có liên quan. + Nếu công ty bên bán đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định hoặc công ty bên mua đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của công ty cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của công ty thì cơ quan thuế của người mua và người bán phối hợp với nhau để kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Sử dụng hóa đơn

Sử dụng hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo