Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế » Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào

Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào

Trên thực tế, khi doanh nghiệp khi bị cưỡng chế hóa đơn thì thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục thuế đã có công văn hướng dẫn việc cho phép Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn được sử dung hóa đơn bán lẻ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung như sau:

Quy định cho Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn sử dụng hóa đơn

Theo Công văn Số: 1695/TCT-QLN ban hành ngày 22/04/2016, Tổng cục thuế có hướng dẫn về việc này như sau:

Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào
Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào

“Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng Mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các Khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với Điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuếphải đảm bảo thu được ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi s thuế nợ theo cam kết.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.”

Theo quy định trên, các Doanh nghiệp khi bị cưỡng chế hóa đơn vẫn được phép sử dụng hóa đơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các trường sau:

  • Doanh nghiệp đề xuất văn bản đề nghị được dùng hoá đơn cho từng lô hàng, hạng mục công trình…
  • Doanh nghiệp cam kết thực hiện nộp thuế với phần tiền thuế phát sinh và tiền nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn bán lẻ

Mời các ban xem thêm 

Tags: Cưỡng chế hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ,

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …