Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

haivtca Tác giả haivtca 14/03/2015 2 phút đọc

Căn cứ vào Khoản 1, khoản 2, Điều 5, Thông tư 219/2014/TT-BTC Của Bộ tài chính quy định Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  2. chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Như vậy để được khấu trù thuế GTGT đầu vào đồng thời thỏa mãn các yếu tố trên.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo