Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0%

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 3 phút đọc

Để công ty được xuất khẩu hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT 0% thì công ty phải cần những điều kiện gì. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0%

Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0%

Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0%

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% cụ thể như sau:

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: – Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

Như vậy, để Công ty xuất khẩu hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT 0% thì căn cứ theo quy định trên để thực hiện.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thiết bị chữ ký số USB Token và những tính năng của nó

Thiết bị chữ ký số USB Token và những tính năng của nó

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo