Hạn mức tiền ăn ca cho người lao động năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/09/2015 8 phút đọc

Tiền ăn ca cho người lao động là một khoản mà doanh nghiệp thường xuyên chi lao động của doanh nghiệp mình và không khống chế số tiền chi cho người lao động. Tuy nhiên, theo quy định của luật thuế, không phải mọi mức đều được tính là chi phí hợp lý. Vậy, trong năm 2015, hạn mức tối đa cho phép theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp có còn bị không chế không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến vấn đề trên.

tien-an-ca-nguoi-lao-dong

Hạn mức tiền ăn ca theo Luật lao động

Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH tại Khoản 3, Điều 4 quy định như sau:

“3. Các công ty quy định tại Điều 1 Thông tư này và các tổ chức, đơn vị của Nhà nước đang áp dụng chế độ như công ty nhà nước, từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 được thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng.”

Căn cứ theo quy định trên thì tiền ăn ca theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội áp dụng đối với các đơn vị của Nhà Nước mức chi bằng tiền của tiền ăn giữa ca cho người lao động không vượt quá 680.000 đồng/ tháng.

Hạn mức theo luật thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản g quy định không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

“g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.”

Kết luận

- Nếu người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động dưới hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

- Nếu người sử dụng lao động chi tiền cho người lao động:

+ Mức chi từ 680.000 đồng/ tháng trở xuống thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Mức chi trên 680.000 đồng thì phần vượt trên 680.000 đồng phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Giả sử người sử dụng lao động chi tiền ăn ca cho người lao động là 780.000 đồng thì:

+ Mức tiền ăn ca 680.000 đồng không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Mức chi tiền ăn ca tính vào thu nhập chịu thuế là: 780.000 – 680.000 = 100.000 đồng.

Mức tiền ăn ca theo luật thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Kết luận:

Doanh nghiệp có các khoản chi tiền ăn trưa cho người lao động hoặc nấu ăn, mua suất ăn cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ mà không bị khống chế mức chi. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Khoản chi phí đó phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Có đầy đủ hóa đơn đối với khoản chi mua các thực phẩm nấu ăn, chi mua các suất ăn của nhân viên. Đối với khoản chi tiền ăn ca cho người lao động phải có phiếu chi có chữ ký của người lao động.

+ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên.

Mời các bạn xem thêm

Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ

Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện in hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

Điều kiện in hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo