Công văn 4592/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/11/2015 5 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4592/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4592/TCT-CS

Nội dung Công văn 4592/TCT-CS

Kính gửi:

  • Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
  • Công ty cổ phần Bông Việt Nam. (Lô I, 15-16-17 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3850/CT-TTHT ngày 14/5/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, công văn số 14/CTB-TCKT ngàỵ 2/3/2015 và công văn số 191/CTB/TCKT ngày 24/12/2014 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với bông sơ chế. về vấn đề này, Tong cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; '

Căn cứ Khoản 9 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5%;

Căn cứ công văn số 11613/BTC-TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông;

Căn cứ công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: trường hợp Công ty cổ phần Bông Việt Nam từ ngày 01/01/2014 đến ngày 09/8/2014 có nhập khẩu bông sơ chế tại khâu nhập khẩu với thuế suất thuế GTGT 5%, Công ty đã thực hiện nộp thuế đầy đủ các lô hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Tải Công văn 4592/TCT-CS

Công văn 4592/TCT-CS tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4591/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4591/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo