Công văn 4586/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/11/2015 3 phút đọc

Ngày 04 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4586/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4586/TCT-CS

Nội dung Công văn 4586/TCT-CS

Kính gửi:

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội;
  • Công ty TNHH Thời trang Star

(Địa chỉ: Lô CN-B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huvện Chương Mỹ, tp.Hà Nội)

Ngàỵ 27/02/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 691/TCT-CS gửi Công ty TNHH Thời trang Star. Tại công văn có hướng dẫn ưu đãi đối với thu nhập của các ngành nghê kinh doanh bô sung của Công tỵ chưa phù họp quy định tại văn bản pháp quy về dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4211/TCT-CS ngày 12/10/2015 trả lời.

Từ năm 2014 và các năm tiếp theo nếu Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ, cho thuê nhà xưởng dư thừa nhưng không tăng vốn đầu tư thì thu nhập từ các ngành nghề bổ sung nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này thay thế công văn số 691/TCT-CS ngày 27/02/2015 của Tổng cục Thuế. .

Tải Công văn 4586/TCT-CS

Công văn 4586/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4554/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4554/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo