Công văn 4591/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4591/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4591/TCT-CS

Nội dung Công văn 4591/TCT-CS

Kính gửi:

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
  • Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam). (Đường 2A, Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế được nhận được công văn số 0105/2015/CV-WH ngày 18/5/2015 của Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) về chính sách thuế. Vê vấn đề này, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung tại công văn số 0105/2015/CV-WH nêu trên, ngày 06/10/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn sổ 4355/TCT-CS . Trường họp Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT và căn cứ theo Bản Điều chỉnh Biên bản kiểm tra ký ngày 09/7/2009 giữa Đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam), Chi nhánh “có tư cách pháp nhân không đầy đủ có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng” trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu, thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Đồng Nai là phù hợp. Việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai truy thu thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) là không phù hợp. Giao Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết dứt điểm vướng mắc của Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) theo đúng quy định.

Tải Công văn 4591/TCT-CS

Công văn 4591/TCT-CS tại đây bản PDF

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt

Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo