Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/11/2015 7 phút đọc

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên đăng ký kinh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng như được ghi nhận chi phí. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào đối với các doanh nghiệp khác sau:

Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện

Quy định Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

"2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xut, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua"

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế " của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ" của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "p"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP" "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cphần" là CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH" "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư s 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính""

Kết luận

Khi đó tiền điện được tính vào chi phí khi hóa đơn tiền điện là hóa đơn hợp lệ tức là hóa đơn ghi theo địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì thế mà những hóa đơn khi địa chỉ của nơi sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đăng ký với cơ quản thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể nhờ bên bán tạo thêm thông tin trên hóa đơn theo Khoản 2 Điều 4 Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo