Công văn 4585/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/11/2015 3 phút đọc

Ngày 04 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4585/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4585/TCT-CS

Nội dung Công văn 4585/TCT-CS

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
  • Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam

(Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Ngày 16/03/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 886/TCT-CS gửi Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam. Tại công văn có hướng dẫn ưu đãi đối với thu nhập của các ngành nghề kinh doanh bổ sung trong năm 2008, 2009 của Công ty chưa phù họp quy định tại văn bản pháp quỵ.

Căn cứ quy định về dự án đầu tư mở rộng của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm năm 2008, 2009, trường hợp Công ty đang hoạt động tại địa bàn ưu đãi có bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhưng không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ các ngành nghề bổ sung nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này thay thế công văn số 886/TCT-CS ngày 16/03/2015 của Tổng cục Thuế.

Tải Công văn 4585/TCT-CS

Công văn 4585/TCT-CS tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4583/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4583/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo