Home » Tin tức » Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Ngày 03/112/2014, Công ty CP Nhiên Liệu Tây Đô có gửi công văn số 115/NLTĐ lên tổng cục thuế hỏi về việc thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT. Ngày 18/03/2015, Tổng cục thuế ban hành công văn số 933/TCT-KK giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt:

Kê khai khấu trừ thuế GTGT
Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Nội dung việc thực hiện kê khai, khấu trừ GTGT

Việc Trường hợp Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô – Chi nhánh Kiên Giang là chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực tiếp bán hàng, trực tiếp phát hành hoá đơn, phát sinh doanh thu bán hàng tại tỉnh Kiên Giang thì Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô -Chi nhánh Kiên Giang thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang điều chỉnh lại tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đối với số thuế vãng lai còn lại là 3.764.794.380 đồng và hướng dẫn Chi nhánh thực hiện kê khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành ở những kỳ kê khai tiếp theo.

Đối với số thuế Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô – Chi nhánh Kiên Giang đã kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai theo kết luận kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang  là 2.118.348.942 đồng,  Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô đã kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Cần Thơ và đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Cần Thơ đã chấp nhận số thuế kê khai khấu trừ thuế GTGT này. Để giảm thủ tục cho doanh nghiệp thì Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô được đưa vào kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT vãng lai đã nộp của Chi nhánh Công ty tại Kiên Giang.

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …