Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4440/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4440/TCT-KK

Nội dung Công văn 4440/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1363/CT-KTT2 ngàỵ 19/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An hỏi về hoàn thuế GTGT, Tổng cụe Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại 2b Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đối, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát chuyển địa điểm kinh doanh từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Long An. Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển địa điểm, các hoá đơn đầu ra và đầu vào của Công ty mang địa chỉ không thống nhất. Đe nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ vào thời điểm Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh để hướng dẫn Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát lập biên bản điều chỉnh địa chỉ kinh doanh ghi trên hoá đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo quy định.

Tải Công văn 4440/TCT-KK

Công văn 4440/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4447/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Công văn 4447/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo