Công văn 4447/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/10/2015 4 phút đọc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4447/TCT-TNCN trả lời Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4447/TCT-TNCN

Nội dung Công văn 4447/TCT-TNCN

Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam (Đ/c Khu công nghiệp Phủ Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội)

Trả lời công văn số 20150825/CV-EH ngày 25/8/2015 của Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam (Công ty EH) về việc “vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá, tiền hoa hồng môi giới;...”

Tại điểm b, khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế 6. Thu nhập từ trúng thưởng

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại. ”

Căn 'cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký họp đồng mua bán hàng hoá với cá nhân, trong hợp đồng có thoả thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực trực tiêp trên hoá đơn), không phải là hoa hông đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo họp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý.

Tải Công văn 4447/TCT-TNCN

Công văn 4447/TCT-TNCN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4445/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4445/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo