Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/10/2015 3 phút đọc

Đối với những người tham gia bảo hiểm tự nguyện thì sau khi chết, người lo mai táng sẽ được hưởng chế độ như thế nào để lo người cho người đã mất Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên; b) Người đang hưởng lương hưu.

Mức trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng mà người lo mai táng được nhận là 10 tháng lương cơ sở tại tháng đối với với mà người tham gia bảo hiểm được cơ quan bảo hiểm tính Trong trường hợp, người lo mai táng bị Tòa án tuyên bố là đã chết, thân nhân của người được hưởng trở cấp trợ cấp sẽ đứng ra nhận thay để lo mai táng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã qua đời

Các bài viết tham khảo

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4442/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4442/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo